KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN MUUTOS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
02.06.2020
Kun on aika myydä tai ostaa, voit edelleen luottaa ammattilaiseen.

 

Kiinteistönvälitysalaa ovat muovanneet aikaisemmin muun muassa 1990-luvun lama sekä 2008 vuoden taantuma. Nyt käsillä on taas uusi uhka, koronaepidemia. Miten korona vaikuttaa alan tulevaisuudennäkymiin ja käytäntöihin?

 

Koronan takia yritysten, koulujen ja muiden tahojen on täytynyt keksiä uusia luovia ratkaisuja, kun vanhat toimintatavat eivät ole enää rajoitusten vuoksi olleet mahdollisia. Tämä on vauhdittanut digitalisaation kehitystä entisestään. 

 

Kiinteistönvälitysalalla on ollut käytössä jo jonkin aikaa esittelyvideot. Nämä ovat varmasti epidemian aikana edelleen yleistyneet. Uusia asioita ovat olleet muun muassa 3D-virtuaaliesittely, jossa asiakas pääsee seikkailemaan asunnossa omalta kotisohvaltaan. Välittäjät ovat olleet luovia ja myös erilaisia live-esittelyjä on nähty sosiaalisen median puolella. Lisäksi sähköiset asuntokaupat ovat yleistyneet huomattavasti viimeisten kuukausien aikana.

 

En kuitenkaan näe, että asiakkaat tekisivät jatkossa ostopäätöstään pelkästään 3D- tai virtuaaliesittelyn perusteella, sillä asunnon ostaminen on hyvin pitkälti tunneperäinen päätös. Tätä tunnetta on vaikea saada välitettyä pelkästään näytön välityksellä. Lisäksi suurin osa asiakkaista haluaa nähdä asunnon joka tapauksessa paikan päällä, sillä silloin hahmottuvat myös mittasuhteet ja asunnon kunto paremmin. 

 

Myös välittäjällä on suuri merkitys ja vaikutus asuntoa ostettaessa. Koen että välittäjän ja ostajan on tärkeää tavata ja saada jutella kasvotusten, jolloin paras vaikutelma saadaan aikaiseksi. Vaikka asuntokaupatkin onnistuisivat nykyään pelkästään sähköisesti, minusta on tärkeää muistaa kiittää asiakasta kasvotusten. Kun ostaja ja myyjä tapaavat kasvotusten kaupanteon yhteydessä molemmilla on mahdollisuus vielä käydä käytännön asiat läpi tilaisuudessa ja välittyy aidompi tunne kaupanteosta.

 

Mielestäni uudet työkalut ovat alalle tulleet jäädäkseen, mutta eivät täysin syrjäyttämään vanhoja toimintatapoja, vaan ainoastaan vanhojen tapojen rinnalle apuvälineiksi. Välittäjää tarvitaan jatkossakin sillä mikään kone ei pysty korvaamaan välittäjän työtä täysin. Työ perustuu hyvin pitkälti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

 

Uskon että tämä tilanne kehittää alaa oikeaan suuntaan vielä nopeammin ja ala selviää pienin kolhuin. Kun on aika myydä tai ostaa, voit edelleen luottaa ammattilaiseen.